ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถ

 

ข้อมูลผู้ประมูล


หรือ


 

ข้อมูลการลงทะเบียน

ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร และควรมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ ตัวเลข (0-1)
ไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร
ลงเงินหลักประกัน
คลิกเพื่อดู หมายเลขทะเบียนที่ออกประมูล
กลุ่ม ราคาตั้งต้น อัตราเพิ่มราคา หลักประกัน จำนวน มูลค่า
1 0
2 0
3 0
  Total 0
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการเข้าร่วมการประมูลทะเบียนรถเลขสวยทุกประการ (เงื่อนไขการให้บริการ)
ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าหมายเลขทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาที่ข้าพเจ้าประมูลได้ภายในเวลา 7 วัน และจะชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน
ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระค่าบริการในการประมูลหมายเลขทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการประมูล ตามอัตราค่าบริการที่ระเบียบได้กำหนดไว้ (ตารางค่าบริการ)