หมายเลขทะเบียนที่นำขึ้นประมูลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566