แบบสำรวจความคิดเห็นกทม. หมวด 8กศ วันที่ 25 ก.ย. 2564 และ หมวด 8กษ วันที่ 26 ก.ย. 2564(ทางinternet เท่านั้น)

(วันเสาร์ )

กทม. หมวด 8กศ วันที่ 25 ก.ย. 2564 และ หมวด 8กษ วันที่ 26 ก.ย. 2564(ทางinternet เท่านั้น)

(วันอาทิตย์)